Fundacja

Strona Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”.

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, od 2008 roku posiada status organizacji OPP.
Idei założenia Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO przyświecała chęć nawiązania do dobrych tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która w przeszłości, dbając o właściwe wychowanie i edukację młodych ludzi, prowadziła znamienite szkoły.

Głównym celem i zadaniem Fundacji było założenie a teraz jest prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, a docelowo także liceum.
Szkoła jest otwarta dla młodzieży wszelkich wyznań (oraz osób niewierzących), choć dla zainteresowanych propagowana będzie wiara ewangelicka i etyka protestancka.
Wysokiemu poziomowi nauczania towarzyszy dbałość o wartości.
Statutowymi celami Fundacji jest bowiem szerzenie wiedzy, promowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także upowszechnianie wiedzy o wartościach protestantyzmu.