Kadra

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją, ciągle doskonalący się zarówno poprzez studia podyplomowe jak i warsztaty. Wszyscy wychowawcy mają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w klasach I-III.

Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Szkoła prowadzi politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor placówek oświatowych Fundacji ETO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrezes Zarządu Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. W roku 2001 uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest twórcą międzygminnego konkursu matematycznego „Trapez” i współorganizatorem warszawskiego konkursu matematycznego „Stożek”. Laureatka Nagrody Burmistrza gminy Włochy, Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i licznych wyróżnień. W latach 90 członek Komitetu Parafialnego przy parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Członek Rady Parafialnej obecnej kadencji. Mężatka, ma córkę Annę Magdalenę absolwentkę  Wydziału Europeistyki i Wydziału Prawa oraz wnuczkę Julię.

Małgorzata Kwiatkowska – wicedyrektor szkoły 

GOSIA-199x300Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza Polską – mieszkała w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założycielka Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Osstoja” w Holandii oraz działającej przy nim Polskiej Szkoły i Klubu Malucha. Mężatka, mama 8 – letniej Hani oraz 12 – letniej Zosi.

  

Agata Waszkiewicz – dyrektor ds. organizacyjnych placówek oświatowych Fundacji ETO

AGATA-199x300Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW. Magister socjologii, specjalizacja – socjologia polityki i stosunków międzynarodowych oraz socjologia spraw publicznych. W ramach studiów podyplomowych ukończyła studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

W oświacie niepublicznej pracuje od 5 lat. Od 4 lat związana jest z Fundacją ETO. Zdobywała swoje doświadczenie na stanowiskach asystenckich. Prowadziła sekretariat Przedszkola Szkrabki i Szkoły Lindego. Obecnie zajmuje się sprawami organizacyjnymi placówek oświatowych ETO. W swojej pracy stawia na profesjonalizm i utrzymywanie pozytywnych oraz życzliwych relacji z klientami.

Wojciech Wnuk – dyrektor ds. pedagogicznych, psycholog/pedagog szkolny – prowadzi również zajęcia z etyki w Szkole Lindego

Absolwent studiów magisterskich z pedagogiki pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz studiów magisterskich z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe z terapii zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, interwencją kryzysową i terapią osób po traumie, pomocą psychologiczną, krótkoterminową terapią i wsparciem w bieżących kryzysach, doradztwem, wspomaganiem kompetencji wychowawczych dla rodziców, konsultacjami zawodowymi, prowadzeniem warsztatów oraz tematycznych treningów rozwojowych. Jego praca podlega stałej superwizji. Uczestniczył w Programie Terapeutycznym TRAKT dla ofiar wypadków komunikacyjnych i zmagających się z zespołem stresu pourazowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 Ewelina Osadczuk – wychowawczyni klasy IIIA

ewelina osadczukAbsolwentka Wydziału Pedagogiki Ogólnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalizacja glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane. Ukończyła studia podyplomowe: „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja”Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zbiera już od ponad 10 lat, ucząc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w przedszkolach, szkołach językowych i szkołach podstawowych. Pracę magisterską pisała o problemach szkolnych dzieci chorych na cukrzycę. Ukończyła wiele kursów doszkalających – m.in „Cukrzyca u dzieci i młodzieży” oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyciel kontraktowy. Mężatka. Mama 5-letniej Laurki.

Maria Feldman – wychowawczyni klasy IIIB

IMG_9170_edited

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego oraz studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Od ponad 10  lat uczy dzieci, młodzież i dorosłych języka angielskiego i francuskiego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi na różnych poziomach wiekowych, którego nabrała pracując m.in. w harcerstwie, przedszkolu oraz szkole podstawowej.

Barbara Nowak – wychowawczyni klasy IIA

BNowak zdj male (1)

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej studiowała 2,5 roku (kończąc egzaminami takie przedmioty jak m.in. matematyka, fizyka, chemia). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa na Wydziale Historii Sztuki),  podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli (w ramach współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Łazienek Królewskich), pokazując jakie działania zaciekawią i zaktywizują uczniów. Przez 10 lat była redaktorem w Wydawnictwie Naukowym PWN, redaktorem naczelnym i autorką popularnonaukowych serii wydawniczych (m.in. dla dzieci i młodzieży). Napisała również kilka książek. Pracowała także w Dziale Oświatowym w Muzeum Narodowym i w Łazienkach Królewskich w Warszawie prowadząc przez 6 lat lekcje dla dzieci. Szerokie zainteresowania (zwłaszcza dotyczące nauk humanistycznych, przyrodniczych i geografii) pozwalają Barbarze Nowak zaangażować się we wszelką działalność mającą na celu popularyzację wiedzy i kultury. Chce swą wiedzę i fascynację nauką przekazywać innym.

Agata Wnuczek – wychowawczyni klasy IIB

zdjecie Agata Wnuczek strona (1)

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ramach studiów licencjackich ukończyła Pedagogikę specjalną, specjalności: tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna oraz Zarządzanie. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Zdobyła certyfikat kierownika wycieczek szkolnych, animatora czasu wolnego i wychowawcy kolonijnego.  Odbyła Kursy Języka Migowego I, II, III stopnia dla Służb Społecznych w PZG. Pracowała, jako wykładowca języka migowego, była koordynatorem warsztatów języka migowego dla studentów. Nauczyciel kontraktowy. Wolny czas spędza aktywnie biegając lub jeżdżąc na rowerze. Interesuje się alternatywnymi metodami nauczania oraz terapią przez sztukę.

Marcin Pietraszko – wychowawca klasy IIC

mpietraszko

Absolwent Wydziału Historyczno – Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie,  instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 10 lat, najpierw jako wolontariusz w ZHP, a po ukończeniu studiów zawodowo, jako nauczyciel. Prywatnie uwielbia siatkówkę (z perspektywy kibica) i piesze wędrówki.

Paulina Jarzyna – wychowawczyni klasy IA

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i Wydziału Pedagogicznego UW w zakresie specjalności pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna oraz edukacja plastyczna. Współpracowała przy projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. z Ośrodkiem Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie i Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W centrum jej zainteresowań są przede wszystkim dzieci, ale także sztuka, pod każdą postacią- malarstwo, historia sztuki, design, architektura, fotografia, teatr, literatura, podróże i to właśnie miłością do nich chce zaszczepiać najmłodszych, dbając o ich wszechstronny i równomierny rozwój. Często powtarza, że kiedy myślimy o tych mądrych, dobrych i inteligentnych, o filozofach, wynalazcach i marzycielach – o ludziach, którzy zmieniają oblicze świata – zawsze należy pamiętać, że także oni kiedyś byli dziećmi i musieli się wszystkiego uczyć. To daje to siłę do próbowania.

Katarzyna Leziak – wychowawczyni klasy IB

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja pedagogika szkolna oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach doskonalących warsztat nauczyciela. Posiada certyfikat uprawniający do nauczania w systemie IB, na poziomie Primary Years Programm (PYP) oraz dwuletnią praktykę w PYPie. Swoje zainteresowania z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.

Marta Pery – wychowawczyni klasy IC

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – specjalizacja pedagogika terapeutyczna, przygotowująca nauczycieli do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, rozszerzonej o specyficzne potrzeby dzieci przebywających w szpitalach, sanatoriach korzystających w tych placówkach z edukacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z elementami systemu Marii Montessori i dwuletnie studium fotograficzne ZPAF. Drużynowa zuchowa, wychowawca kolonijny. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli. Nauczyciel mianowany, z powołaniem i pasją. Mama Janka – 9 lat i Danusi – 6 lat.

Julia Górska – wychowawczyni klasy 0A

gorska

Absolwentka pedagogiki w SGGW w Warszawie. Ukończyła specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zdobywała w czasie indywidualnej pracy z dziećmi w wieku szkolnym i młodszymi, na praktykach w przedszkolach, szkole podstawowej, ognisku wychowawczym, a także w czasie rocznego wolontariatu w świetlicy środowiskowej.

 

 

Sylwia Ruszczyk – wychowawczyni klasy 0B

Jako zwolenniczka teorii, że każdy z nas ma swoje Wewnętrzne Dziecko, w swojej pracy dostrzegam ogromny potencjał rozwoju. Im więcej daję z siebie i angażuję się w kontakcie z dziećmi, tym więcej widzę i rozumiem. Dzieci są naszym najprostszym zwierciadłem, dlatego zderzając się z jakimś ich problemem, zawsze widzę siebie. Z pracą z dziećmi jestem związana odkąd rozpoczęłam studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna. Edukację kontynuowałam na studiach magisterskich ze specjalnością: pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja oraz Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim. Doświadczenie zdobywałam w toku praktyk w różnych placówkach, zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i w normie. Odbywając staż na stanowisku pedagoga przedszkolnego, udzielałam się jednocześnie w projektach opartych na pracy z młodzieżą, jak i zagraniczną społecznością studencką. Na rok opuściłam nasz kraj, aby zdobywać doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny w Londynie. Po powrocie rozpoczęłam pracę jako lektor języka angielskiego i zdobyłam certyfikat językowy. Prywatnie jestem pasjonatką zagadnień nauk o żywieniu człowieka oraz aktywności fizycznej. Pozwalam sobie na zdrowe i przede wszystkim pyszne wybryki kulinarne.

Ewa Sojka – nauczycielka języka angielskiego

Ewa Sojka

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Teologii ewangelickiej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (w tym roczny pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn). 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała ucząc dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych – przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

Renata Bogusz – nauczycielka języka angielskiego

Renata Bogusz

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa. W zawodzie nauczyciela realizuje się od ponad 5 lat, ucząc w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod nauczania: metoda reagowania całym ciałem (TPR), komunikacyjna, bezpośrednia, czy CLL. Stara się przekazywać wiedzę tak, aby każde spotkanie z językiem angielskim było wyzwaniem, które dziecko chętnie podejmie. Dlatego fundamentalnymi komponentami każdej lekcji są taniec, śpiew, aktywność ruchowa, elementy aktorstwa, systematyczna komunikacja w języku angielskim oraz przyjazna atmosfera. Nauczyciel kontraktowy.

Dawid Głażewski – nauczyciel języka angielskiego

IMG_7123 (1)

Absolwent Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Posiada 5 letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Doświadczenie to zdobył pracując w prywatnej szkole językowej oraz jako nauczyciel i wychowawca w państwowej szkole podstawowej i gimnazjum. Uczestniczy w licznych warsztatach oraz szkoleniach w celu ciągłego doskonalenia zawodowego. Uwielbia podróżować, poznawać nowe kultury oraz ludzi. Interesuje go również psychologia osobowości, fotografia, architektura oraz film. Swój zawód traktuje jako pasję, praca z ludźmi dostarcza mu wielu pozytywnych emocji. Niezwykle ważny jest dla niego kontakt z innymi oraz przyjazna atmosfera na zajęciach.  Nauczyciel kontraktowy.

Ken Scardina – native speaker

Ken is from Canada where he studied Jazz at Malaspina University College .He has a BA in Music and has been teaching English in and around Warsaw for last 15 years.  Ken is married and has two teenage sons and they have been living in Ursynow for 10 years. He enjoys playing music and spending time with his family.

 

 

Anna Idzikowska-Guzy – logopeda w placówkach Fundacji ETO

ania idzikowskaAbsolwentka Podyplomowych Studiów Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach Wydziału dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej. Prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy, profilaktykę i wspomaganie rozwoju mowy, terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z uszkodzeniami neurologicznymi, z ubytkami słuchu. Pracuje też z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera, dziećmi z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadziła zajęcia Logopedii medialnej, które skierowane były do ludzi pracujących głosem a także wszystkich zainteresowanych prawidłową wymową i poprawą wyrazistości wypowiedzi. Ukończyła fakultet „Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych” (uprawniający do pracy jako muzykoterapeuta), a także Studium Wychowania Muzycznego im. Carla Orffa w warszawskiej Akademii Muzycznej. Uczestniczyła w kursach organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Pracowała jako muzykoterapeuta, a także prowadziła liczne warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w normie intelektualnej i niepełnosprawnych intelektualnie. W 2008 roku ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Oligofrenopedagogika (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie). Doświadczenie zdobywała w szkole podstawowej, szkole specjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach.

Magdalena Wajzner-Barska –  nauczycielka edukacji muzycznej w szkole Lindego

Magdalena Wajzner-zdjęcie

Magdalena Wajzner-Barska – propagatorka idei Emila Jaques-Dalcroze’a, twórcy metody Rytmiki. Wierzy że miłość do muzyki można rozwinąć poprzez naukę, i że jeśli dziecko nabędzie w szkole zamiłowania do muzyki, zachowa je przez całe swoje życie. Uczenie muzyki porównuje z procesem uczenia się języka ojczystego, w którym pierwotną rolę odgrywa słuchanie i praktykowanie. Najważniejszym celem jest dla niej rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki.

Magdalena Wajzner-Barska ukończyła specjalność Rytmika na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała pracując w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest doktorem sztuki w dyscyplinie rytmika i taniec. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jest laureatką Nagrody Indywidualnej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przyznanej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2011).

Poza pracą pedagogiczną Magdalena Wajzner-Barska prowadzi działalność artystyczną. Tworzy interpretacje ruchowe utworów muzycznych. W jej działaniach szczególne miejsce zajmują projekty multimedialne. Eksperymentuje ze światłem, grafiką, sztuką video, diaporamą, poezją wizualną. Jest także współautorką projektów audiowizualnych/performance’ów realizowanych z artystami innych dziedzin. Ponadto występuje jako wykonawca improwizując ruchem, wokalnie i na fortepianie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej, Łazienki Królewskie).

Małgorzata Polanowska – nauczycielka edukacji muzycznej

Z każdym rokiem utwierdzam się, że to co robię ma sens. Uwielbiam patrzeć na roześmiane buzie maluchów, które w sposób spontaniczny i naturalny wyrażają swoje emocje. Podczas zajęć muzycznych chcę zarazić dzieci tym, co najbardziej kocham: muzyką, śpiewem i tańcem.

W okresie studenckim byłam członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Obecnie okazjonalnie występuję wraz z Teatrem Pijana Sypialnia, a zaciekawiona „podniebnym życiem” pracowałam także jako stewardessa

 

Elżbieta Byrtek  – prowadzi zajęcia Opowieści biblijne w placówkach oświatowych Fundacji ETO

elaMagister teologii ewangelickiej, nauczyciel dyplomowany oraz starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowała pedagogikę religii na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w ChAT w Warszawie.
Jest przewodniczącą Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest współautorką: Podstawy programowej, programu nauczania oraz podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie International research on confirmation work, który obejmuje empiryczne badania konfirmantów i nauczania konfirmacyjnego w dziewięciu państwach Europy.

Kamila Zielińska – prowadzi zajęcia Opowieści biblijne, nauczyciel świetlicy

Absolwentka teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu w Wiśle oraz studiów podyplomowych „Filologia polska w praktyce – polonistyka dla nauczycieli” Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracuje w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach szkółki niedzielnej w Konstancinie-Jeziornie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała dzięki licznym wolontariatom, m.in. w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (opiekun grup podczas obozów) oraz w szpitalach na oddziałach onkologii dziecięcej.

Wojciech Molęda – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki w placówkach oświatowych Fundacji ETO

skanowanie0001Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – specjalizacja wychowanie fizyczne. Swoją edukację rozpoczynał w Niemczech. Instruktor gimnastyki korekcyjnej, trener II klasy UEFA B piłki nożnej. Przez 19 lat grał w piłkę nożną na pozycji bramkarza. Najwyższy poziom rozgrywek, w jakich brał udział to III liga w drużynie Broni Radom. Doświadczenie w pracy z dziećmi zbiera już od ponad 5 lat, prowadząc gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, zajęcia piłkarskie oraz ucząc wychowania fizycznego w szkole.

 

Aleksandra Bagińska – nauczycielka wychowania fizycznego oraz świetlicy

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – specjalizacja wychowanie fizyczne.Dzięki studiom odkryła swoje powołanie – nauczanie dzieci. Posiada instruktora tańca sportowego, gimnastyki sportowej oraz fitness. Od 12 lat uczęszcza na zajęcia w jednej z Warszawskich szkół tańca – Egurrola Dance Studio. Od 5 lat reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej z zespołem V2. Największe osiągnięcia to 3-krotne Mistrzostwo Polski oraz Mistrzostwo i vice-Mistrzostwo Europy w kategorii Street Dance Show. Jest zwolenniczką zdrowego stylu życia, jednak jak każdy ma czasem swoje słabości 😉

Monika Osowska-Grzybek – nauczyciel wspomagający

Psycholog społeczny, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, terapeuta w nurcie behawioralnym. Nauczyciel wspomagający. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej jako terapeuta dzieci z trudnymi zachowaniami (ADHD, Zaburzenia Zachowania, Zespół Aspergera). Ukończyła wiele kursów doszkalających. Posiada liczne certyfikaty między innymi: Certyfikat Bajkoterapeuty, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Kontroli Złości Dzieci i Młodzieży z Trudnymi Zachowaniami, Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem, Animatora Zabaw dla Dzieci. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, nadzorowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W  trakcie studiów podyplomowych  z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Prywatnie: mężatka, mama dwóch synów Michała i  Olafa. Miłośniczka przyrody, zakochana w swoich papugach. Praktykująca znawczyni Ikebany. Uwielbia podróże.

Joanna Jasińska – nauczyciel wspomagający

joanna jasińska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika ze specjalizacją rewalidacyjną oraz Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki – Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej.  Pedagog specjalny. Nauczyciel mianowany.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dziećmi z zespołem Downa, z dziećmi autystycznymi, z dziećmi niedosłyszącymi, z dziećmi z pogranicza normy intelektualnej. Współorganizatorka letnich wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży opartych na kształtowaniu postaw otwartych na wartości. Organizowała warsztaty i zajęć w ramach domowego przedszkola (warsztaty wychowawcze, jasełka, warsztaty plastyczne i muzyczne).

Iwona Wójcik – nauczyciel wspomagający

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, magister psychologii i pedagogiki specjalnej. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym.

Doświadczenie w pracy zdobywała pracując w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego oraz organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą dzieciom i rodzinom ze środowisk marginalizowanych.

Jolanta Rodak – nauczyciel wspomagający

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister psychologii, kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w czasie praktyk i rocznego wolontariatu w publicznym przedszkolu integracyjnym. W swojej pracy magisterskiej badała lęk, inteligencje emocjonalną i strategie społeczne u dzieci z rodzin rozbitych i pełnych (w wieku 6lat). Interesuje się funkcjonowaniem dzieci z różnych typów rodzin, zoologią oraz sportem- w szczególności skokami narciarskimi i piłką nożną

Aleksandra Jaworska – nauczyciel wspomagający

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ukończoną specjalnością psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. Tytuł magistra zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-socjalnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w trakcie praktyk w szkole podstawowej, placówkach wsparcia dziennego oraz w czasie wolontariatu.

Przez wiele lat zawodniczka klubu sportowego w sekcji „szachy”. Uważa, iż ten rodzaj aktywności intelektualnej wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój umysłowy dziecka, ale również osobowościowy. Uczy zdyscyplinowania, systematyczności, dążenia do celu oraz trudnej sztuki przegrywania.

Aneta Przybyszewska

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie w zakresie psychologii społecznej, a także studiów podyplomowych ,,Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Zawodowym – Zagadnienia Szkoleniowe w Organizacji”, ,,Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”. W Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych studia podyplomowe w zakresie ,,Przygotowania pedagogicznego”, ,,Terapii pedagogicznej”.

Posiada certyfikat z zarządzania projektami Prince 2 Foundation APMG International. Ukończyła kursy: Animator activities for children, Kierowników Wycieczek i Szkolnych Imprez Krajoznawczo-Turystycznych, Terapii dziecka z mutyzmem selektywnym.

Doświadczenie zdobywała od 2005 roku jako wolontariusz w ramach różnych projektów społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i fundacjach. W obrębie jej zainteresowań znajdują się psychologia rozwojowa, motywacji i osiągnięć, kształcenie i praca w środowisku wielokulturowym.

Lubi fotografować i aktywnie spędzać wolny czas. Podróżuje by poznawać ludzi w ich naturalnym środowisku, z różnorodną kulturą, tradycjami kulinarnymi i muzyką danego regionu.

Józef Makowski – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej  Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ukończył Certyfikowany Kurs Socjoterapii CBT Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Ukończył Studia podyplomowe Lubelskiej Szkoły Wyższej kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studiuje terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę.

Pracował przez 8 lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 5 w Józefowie. Pracował  przez kilka lat jako trener zajęć profilaktycznych w Stowarzyszeniu Razem Przeciw Przemocy. Jako asystent młodzieżowy uczestniczył w projekcie Otwarci na jutro pracując z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Od dwóch lat pracuje jako pedagog i reedukator w szkołach podstawowych.

Prowadzi warsztaty bębniarskie w jednej ze szkół Montessori. Interesuje się wykorzystaniem  instrumentów etnicznych oraz metod surviwalowych w wychowaniu dzieci i młodzieży. Bardzo lubi góry, wycieczki rowerowe, sztuki walki, podróże i ciekawe książki.

Joanna Ucińska – nauczycielka świetlicy, opiekuje się biblioteką szkolną

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiowała Polonistykę – Komparatystykę. Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu Bibliotekoznawstwa w systemach Oświaty, oraz Pedagogiki w ramach studiów podyplomowych. Wszystkie te kierunki wiążą się ściśle z jej zainteresowaniami naukowymi, których osią jest książka dziecięca, zwłaszcza baśnie. W miarę możliwości rozwija też swoje inne zainteresowania. Ukończyła roczną, zaoczną szkołę  pantomimy, tańca i dramy, kurs szycia, Szkołę Muzyczną i ognisko muzyczne, uczestniczyła w spotkaniach osób prowadzących szkółki. Dotychczas pracowała z dziećmi w ramach warsztatów, półkolonii, „Tygodni Dobrej Nowiny” oraz prowadząc szkółki niedzielne.

Paulina Kumanek – nauczycielka świetlicy

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła, w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna i Edukacja Społeczna, dwie specjalności: Pedagogikę Włączającą oraz Terapię i Wspomaganie Rozwoju. Aktualnie jest na drugim roku studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym UW, na kierunku Pedagogika Ogólna, specjalność Praca Społeczno-Wychowawcza z Dzieckiem i Rodziną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w czasie praktyk w przedszkolu i szkole, w tym w placówkach z oddziałami integracyjnymi. Pracowała jako opiekunka oraz animator zabaw dla dzieci, prowadząc tematyczne imprezy okolicznościowe. Odbyła kurs „Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom” oraz kurs przygotowawczy wychowawców wypoczynku. Wielokrotnie aktywnie uczestniczyła w działaniach charytatywnych na rzecz dzieci, m.in. brała udział w programie stażowym Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Ilona Kazana – nauczycielka świetlicy

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności pedagogika ogólna i przedszkolna. Ukończyła także studia magisterskie z zakresu edukacji integracyjnej oraz edukacji włączającej. Swoje zainteresowania obecnie poszerza na studiach magisterskich o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UW.  Wybór studiów pedagogicznych był spełnieniem marzeń, które towarzyszyły jej już od dzieciństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk w warszawskich szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicy środowiskowej oraz indywidualna praca w charakterze opiekuna. W zawodzie nauczyciela najważniejszy jest dla niej uśmiech dzieci, który dodaje energii, motywuje do twórczej pracy oraz mobilizuje do ciągłego rozwoju.

Dorota Fenger – katechetka – prowadzi lekcje religii ewangelicko-augsburskiej w Szkole Lindego

DSCF7344 (1)

Magister Teologii Ewangelickiej, praktykantka Parafii Ewangelicko – Augsburskiej nŚwiętej Trójcy w Warszawie. Absolwentka Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie etyki oraz religii w ChAT. Ukończyła kurs wychowawcy w placówkach wypoczynku oraz kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Od 11 lat wolontariuszka Artystycznej Grupy Klaunów działającej przy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Już podczas nauki w szkole średniej angażowała się w parafialną pracę z dziećmi, tworząc również materiały oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli szkółek niedzielnych.

Stanisław Podgórski – ksiądz – prowadzi lekcje religii rzymskokatolickiej w szkole Lindego

Ks. mgr Stanisław Podgórski, wikariusz w parafii św. Elżbiety w Warszawie Powsinie. Absolwent Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (2008).

Anna Kopaniak – pedagog w placówkach Fundacji ETO – prowadzi zajęcia z etyki w szkole Lindego (na długoterminowym zwolnieniu lekarskim)

2014-01-28 12.33.14Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie specjalności pedagogika ogólna, przedszkolna oraz społeczno-wychowawcza, a także studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej z rozszerzonym modułem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Koordynator warsztatów umiejętności wychowawczych z ramienia Stowarzyszenia ACTIVIUM, trener kursów efektywnej nauki dla dzieci, kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży (w okresie wakacyjnym organizuje wyjazdy). Doświadczenie zdobywała na praktykach w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej i świetlicy środowiskowej, a także na rocznym stażu w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje, co w największym stopniu ukierunkowało jej myślenie o dzieciach i relacjach z nimi. Najchętniej spędza czas na łonie przyrody lub z ciekawą książką i kotem na kolanach.

Zuzanna Komala – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (na urlopie macierzyńskim)

Zuzanna-Komala-200x300Absolwentka Wydziału Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła wiele kursów doszkalających dla nauczycieli oraz posiada certyfikat Polskiego Czerwonego Krzyża z Pierwszej Pomocy. Nauczyciel kontraktowy.

W zeszłym roku wychowawczyni grupy Arbuzów, obecnie wych