Terminarz rekrutacji

O REKRUTACJI 2017 – skrót

18 marca zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na spotkanie rekrutacyjne.
  1. W chwili obecnej prowadzimy nabór do klas zerowych oraz do klas pierwszych (rozpoczęcie nauki we wrześniu 2017 r.).
  2. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
  3. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły 572 713 508, lub mailowo: sekretariat@linde.waw.pl.
  4. O przyjęciu do szkoły poinformujemy drogą poczty elektronicznej.
  5. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
  6. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
  7. W czerwcu 2017 r. odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci i ich rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły.