Zebrania i Spotkania indywidualne w roku szkolnym 2016/2017

7 września – Informacyjne Zebranie Rodziców

19 października – Spotkania Indywidualne

16 listopada – Spotkania Indywidualne

16 grudnia  – Spotkania Indywidualne –  informacja o ocenie opisowej

1 lutego – Spotkania Indywidualne – podsumowanie pierwszego semestru

29 marca – Spotkania Indywidualne

05 kwietnia – Spotkania Indywidualne

31 maja – Spotkania indywidualne – informacje o ocenie opisowej